آخرین خبرها

منشور

آرمان‌نامه جنبش پایداری مرزپرگهر

jonbesh2

آرمان‌نامه جنبش پایداری مرزپرگهر چو ایران نباشد تن من مباد ۱- جنبش پایداری مرزپرگهر افتخار دارد که ملت ایران نخستین اعلامیه حقوق بشر را صادر کرده است و با پیروی از آن در قالب منشور آزادی کورش بزرگ مدافع و پاسدار اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و آزادی‌های مصرح در آن است. ۲- جنبش پایداری مرزپرگهر با احترام به حقوق ملت‌های ... بیشتر بخوانید »